Přírodní zdroje

Ve společnosti Bohemia-lázně se k léčebným účelům využívají termální minerální prameny a rašelina.

Oblast západních Čech je velmi bohatá na výskyt minerálních pramenů, které jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti. Na území Karlových Varů vyvěrá přibližně 60 teplých a studených pramenů, přičemž lidé už od pradávna využívali zejména teplá zřídla. Všechny karlovarské prameny vyvěrají ve zlomové linii vřídlovcové desky v údolí řeky Teplé, která jako osa protíná tuto linii. Zlomová linie zahrnuje prostor od parkhotelu Richmond až po Sadovou kolonádu.

Jak praví romantická pověst, Karlovy Vary založil český král a císař Svaté říše římské Karel IV. Se založením města se začala rozvíjet i lázeňská turistika. K léčbě se využívaly účinky 12 tradičních teplých pramenů, jejichž teplota se pohybuje od 42 do 73 °C. Před časem Kromě toho bylo zprovozněno několik dalších pramenů – například studený pod názvem Štěpánka či Železný pramen a teplý s názvem Hadí. Ačkoli pramení ze stejných vrstev, nepoužívají se k pitné léčbě. Hlavním karlovarským pramenem je Vřídlo, jehož teplota dosahuje 73 °C a tryská do výše 12 metrů. Každou minutu vytryskne na zemský povrch 2 000 l vody. Představíme-li si Vřídlo jako kmen stromu, ostatní prameny jsou větvemi tohoto stromu. Už několikrát v minulosti se ukázalo, že některá zřídla se někdy ztratila a znovu objevila.

zdroje1

Karlovarská voda je přírodní iontový roztok obsahující rozpuštěný oxid uhličitý. Hlavními rozpuštěnými látkami jsou sodík, vápník, draslík, hořčík a dále síran, chlorid a mnoho dalších minerálních látek v malých až stopových množstvích. Celkový obsah minerálních látek je cca 6,4 g/1 l a obsah CO₂ mezi 560 – 980 mg v litru. Karlovarské prameny se chemickým složení liší jen nepatrně, zvláště ve stopových prvcích. Liší se hlavně teplotou a množstvím plynného oxidu uhličitého. Zvláště teplota pramenů má vliv na množství rozpuštěných minerálů. Chladné prameny (pod 50 °C) mají spíše průjmový účinek, teplejší naopak.

Pramen
Vřídlo
Pramen Karla IV.
Dolní zámecký pramen
Horní zámecký pramen
Tržní pramen
Mlýnský pramen
Rusalčin pramen
Pramen knížete Václava I.
Pramen knížete Václava II.
Libušin pramen
Skalní pramen
Pramen Svobody
Sadový pramen
Pramen Štěpánka
Pramen Hadí

Teplota
73 °C
64,4 °C
40,1 °C
60,3 °C
52,7 °C
57,5 °C
63,7 °C
61,5 °C
59,1 °C
44,8 °C
55,2 °C
39,1 °C
10 °C
28,9°C

Vydatnost
2000 l / min.
4,7 l / min.
1,3 l / min.
Uzavřen
3,4 l / min.
4 l / min.
3,4 l / min.
4,2 l / min.
4,2 l / min.
1,4 l / min.
3,1 l / min.
1,9 l / min.
0,25 l / min.
1l / min.

Pitná kúra

Pití karlovarské minerální vody je základem léčení v Karlových Varech. Kvalita léčení je přímo závislá na kvalitě přírodního léčebného zdroje a karlovarské prameny se řadí k nejefektivnějším přírodním zdrojům v Evropě.

Pitnou léčbu předepisuje lékař, který na základě zdravotního stavu pacienta předepíše množství konkrétního pramene. Denní dávka minerální vody se pohybuje od 0,6 l a doporučuje se pít 3x denně vždy půlhodinu až hodinu před jídlem. Voda se pije přímo u pramenů ze speciálně upravených lázeňských pohárků pomalými, nevelkými doušky. Vhodné je při tom nesedět – lékaři doporučují pomalou procházku.

Pitná kúra se v případě léčby trávicího traktu počítá jako hlavní procedura.

Účinek minerální vody

Přírodní léčebný zdroj se používá k léčbě onemocnění zažívacího traktu, poruchy výměny látkové (cukrovka, vyšší hladina tuků v krvi, dna). Teplé prameny se využívají k pitné kúře, ke koupelím a k výplachům.

Rašelina

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky společnost Bohemia-lázně a.s. využívá k rašelinovým zábalům a peloidním koupelím rašelinu z místní lokality Čistá – Krásno. Jedná se o certifikovaný léčivý přírodní zdroj.