(Česky) Indikace

 

Nazwa wskazania
I /1 Nowotwory złośliwe
III/1 Przewlekła i nawracająca choroba przewodu pokarmowego z objawami niewłaściwego trawienia utrzymującymi się pomimo zastosowania standardowej farmakologii

stany po ciężkich zakażeniach jelitowych, zakażeniach pasożytniczych i chorobach grzybiczych

III / 2 stany po operacjach żołądka, dwunastnicy, przełyku i jelit z endoskopowo zweryfikowaną symptomatologią poresekcyjną
III / 3 Choroba Leśniowskiego-Crohna, Colitis ulcerosa
III / 4 Przewlekłe choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych z kamicą, jeśli operacja jest przeciwwskazana

stwardniające zapalenie dróg żółciowych

zaburzenia czynnościowe dróg żółciowych

III / 5 stany po powikłanych operacjach pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, po zabiegach zwężenia dróg żółciowych i kamicy (pooperacyjne zapalenie trzustki, żółtaczka, instrumentacja dróg żółciowych, ERCP)

stany po rozpuszczeniu kamieni i litotrypsji pozaustrojowej

III / 6 Stany po ostrym zapaleniu wątroby o dowolnej etiologii i toksycznym uszkodzeniu wątroby (polekowym i związanym z pracą)

przewlekłe zapalenie wątroby z utrzymującymi się pozytywnymi markerami

związane autoimmunologiczne zapalenie wątroby

pierwotna marskość wątroby

III / 7 stany po resekcji i przeszczepie wątroby lub operacji i przeszczepie trzustki
III / 8 Stany po ostrym zapaleniu trzustki lub po zaostrzeniu przewlekłego zapalenia trzustki

potwierdzone przewlekłe zapalenie trzustki

IV / 1 Diabetes mellitus (cukrzyca)
VI / 2 Polineuropatia
VI / 3 zespoły korzeniowe z zespołem niedowładu i spastycznością
VI / 7 stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne w remisji
VII / 1 reumatoidalne zapalenie stawów w stadiach od I do IV, w tym młodzieńcze zapalenie stawów, regularnie leczone w warunkach ambulatoryjnych
VII / 2 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa), stale leczone w warunkach ambulatoryjnych
VII / 3 inne seronegatywne zapalenia stawów leczone w warunkach ambulatoryjnych (łuszczycowe zapalenie stawów, zespół Reitera, enteropatyczne zapalenie stawów, reaktywno-parainfekcyjne)
VII / 6 zespoły bólowe ścięgien, pochewek ścięgnistych, kaletek maziowych, ścięgien mięśniowych, mięśni szkieletowych lub stawów (w tym spowodowane wibracjami i długotrwałym, nadmiernym, jednostronnym przeciążeniem jako choroba zawodowa na podstawie innych przepisów
VII / 7 koksartroza, gonartroza leczone ambulatoryjnie u chirurga ortopedy i lekarza rehabilitacji
VII / 8 artroza w innych miejscach

artropatia

VII / 9 przewlekły kręgowy zespół algiczny pochodzenia czynnościowego leczony rehabilitacyjnie

 

OGÓLNE PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO

 • Choroby zakaźne przenoszone z człowieka na człowieka oraz choroby bakteryjne, zwłaszcza dur brzuszny i paratyfus. Jeżeli jakakolwiek choroba wskazana do leczenia uzdrowiskowego jest związana z gruźlicą dróg oddechowych lub inną postacią gruźlicy, leczenie uzdrowiskowe może być zaproponowane i możliwe dopiero po prawidłowym zakończeniu leczenia przeciwgruźliczego.
 • Wszystkie choroby w ostrym stadium.
 • Kliniczne objawy niewydolności krążenia, złośliwa arytmia.
 • Stany po głębokiej zakrzepicy do 3 miesięcy od ustąpienia choroby, stany po powierzchownym zakrzepowym zapaleniu żył do 6 tygodni od ustąpienia choroby.
 • Cukrzyca niestabilna (z wyjątkiem dzieci i młodzieży) oraz cukrzyca zdekompensowana.
 • Często nawracające obfite krwawienia wszelkiego rodzaju.
 • Kacheksia każdego rodzaju.
 • Nowotwory złośliwe w trakcie i po leczeniu z klinicznie wykrywalnymi objawami dalszego rozwoju choroby.
 • Padaczka, z wyjątkiem przypadków, w których nie stwierdzono napadu w ciągu ostatnich 3 lat i u których w zapisie EEG nie stwierdza się grafoelementów padaczkowych. Jeśli w zapisie EEG utrzymują się zmiany patologiczne, to leczenie uzdrowiskowe można zaproponować tylko na podstawie pozytywnej opinii neurologa prowadzącego.
 • Aktywne ataki lub fazy psychoz i zaburzeń psychicznych z przejawami antyspołecznymi lub zmniejszoną zdolnością do komunikacji, przemijające stany splątania.
 • Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 • Chorzy uzależnieni od pomocy innej osoby przy czynnościach samoobsługowych (z wyjątkiem niewidomych). Przyjęcie pacjenta (zazwyczaj z opiekunem) jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z konkretnym uzdrowiskiem.
 • Nietrzymanie moczu i stolca, enuresis nocturna.
 • Palenie tytoniu u młodzieży i u pacjentów ze wskazaniami z grup II, V i VI.
 • Ciąża.
 • Niegojące się defekty skórne dowolnego pochodzenia.
 • Nadciśnienie tętnicze powyżej 16 kPa ciśnienia rozkurczowego (- 120 mm Hg).

Leczenie w uzdrowisku można odbyć najwcześniej po upływie 6 miesięcy od jakiegokolwiek zabiegu inwazyjnego układu krążenia i układu naczyniowego kończyn.