Léčení hrazené pojišťovnami

 

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna
  • Zdravotní pojišťovna Škoda

 

Komplexní lázeňská péče

Poskytována na základě Návrhu na lázeňskou péči, který vystavuje obvodní lékař dle doporučení odborného lékaře. Návrh schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.

Klient obdrží výzvu k nástupu přímo z lázeňského zařízení. Termín nástupu je závazný a může být změněn po předchozí domluvě jen z vážných důvodů.

Zdravotní pojišťovna hradí svému pojištěnci v rámci komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče celodenní základní stravování, standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, lékařská vyšetření a lázeňské léčebné výkony smluvně sjednané se zdravotní pojišťovnou.

Klient hradí lázeňský poplatek. Všechny pokoje ve společnosti Bohemia-lázně a.s. jsou nadstandardní, klienti pojišťoven však neplatí žádný příspěvek za nadstandardní vybavení, pouze poplatek za jednolůžkový pokoj, jestli si jej bude přát a bude v silách ubytovacího zařízení jej zajistit.

Délka pobytu od 21 nocí je vždy vypsána na léčebném návrhu a řídí se diagnózou. Klient je po celou dobu léčby v pracovní neschopnosti.

Příspěvková lázeňská péče

Poskytována na základě Návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, který vystavuje obvodní lékař. Návrh schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.

Klient si sám vybere lázeňské zařízení, a poté, co domluví termín i finanční podmínky, obdrží z lázeňského léčebného ústavu výzvu k nástupu. Termín nástupu je závazný a může být změněn po předchozí domluvě jen z vážných důvodů.

Zdravotní pojišťovna hradí smluvně sjednaná lékařská vyšetření a lázeňské léčebné výkony. Pacient si hradí ubytování v lázeňském zařízení a celodenní stravování.

Délka pobytu obvykle 21 nocí, závisí na diagnóze. Během pobytu není klient v pracovní neschopnosti.

FT poukazy na rehabilitaci nemá společnost smluvně s pojišťovnami zajištěny, proto je není možno u nás čerpat.

Samoplátecká lázeňská péče

Lázeňská léčebná péče, kterou si pacient hradí v plném rozsahu. Klient si může zvolit z bohaté nabídky léčebných a relaxačních pobytů na základě předchozí zkušenosti či jej předem konzultovat s lékařem, ať ošetřujícím či naším lázeňským. Lázeňský lékař po při vstupní lékařské prohlídce na základě zdravotního stavu klienta sestaví léčebný program z nejvhodnějších procedur. V případě, že si klient zvolí předem sestavený relaxační program, je vhodné jej konzultovat s ošetřujícím lékařem. Ubytování je možné si zvolit v kterémkoli zařízení společnosti podle vlastního výběru.

Stravování je poskytováno formou plné penze nebo polopenze dle zvoleného programu.

Délku pobytu si určuje klient sám.

Ambulantní lázeňská péče – samoplátci

Lázeňské léčení pro – samoplátce, kteří nejsou ubytováni v lázeňském hotelu. Lázeňský lékař po při vstupní lékařské prohlídce na základě zdravotního stavu klienta sestaví léčebný program z nejvhodnějších procedur. Klient si může také zakoupit jednotlivé procedury, a to dle platného ceníku společnosti a v závislosti na volné kapacitě balneoprovozu (přednost mají pacienti ubytování v lázeňském hotelu).

Paušální poplatek za ambulantní lázeňskou péči zahrnuje: povinné vstupní lékařské vyšetření, stanovení léčebného plánu, 1x kontrolní vyšetření, výstupní lékařské vyšetření se závěrečnou zprávou lékaře a předepsané léčebné výkony dle zvoleného rozsahu léčení. Délku ambulantního samopláteckého léčení si určuje klient sám, a to v závislosti na volné kapacitě balneoprovozu.

Doprovod nevyžádaný lékařem

Osoba doprovázející pacienta, která si sama hradí ubytování v lázeňském hotelu  a celodenní stravování dle platného ceníku (viz hotelové pobyty).

Informace k lázeňské péči

Zdravotní pojišťovna hradí základní ubytování v kategorii A či B ve dvoulůžkovém pokoji a základní stravování (menu).

Kategorie A – vybavení: samostatné lůžko 2x, šatník 2x, sedací možnost 2x, noční lampička 2x, uzamykatelná skříňka (zásuvka) 2x, stůl, osvětlení pokoje, odkládací stěna, koš na odpadky, WC, sprcha nebo vana, telefon nebo signalizace na pokoji

Strava standardní – racionální a dietní strava. Snídaně kontinentální, obědy a večeře výběrem z několika jídel. Možnosti dietního stravování a konzultace s nutričním terapeutem.

„Požadavky pojištěnců na nadstandardní ubytování a služby, např. televize, lednice, 1 lůžkový pokoj, budou řešeny dohodou o přímé platbě mezi pojištěncem a poskytovatelem nejpozději při předvolání k nástupu lázeňské péče. Poskytování nadstandardního ubytování a služeb pojištěncům je záležitostí dohody mezi poskytovatelem a pojištěncem a platba za služby nad rámec standardu jde vždy k tíži pojištěnce.“

Všechny pokoje společnosti Bohemia-lázně a.s. jsou nadstandardně vybaveny. 

I v roce 2019 nebudeme klientům pojišťoven účtovat žádný poplatek za nadstandardní ubytování, pouze poplatek za jednolůžkový pokoj, pokud klient projeví zájem, a bude v našich silách a kapacitních možnostech tomuto přání vyhovět.