Diagnostický přístroj IN BODY 770

Chcete-li znát dokonale složení svého těla, neváhejte využít jedinečných možností přístroje In Body. Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla – tzv. analyzátor. Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, jelikož trvá okolo dvou minut. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek). Není nutné, aby byla bez oblečení, jelikož na InBody se dá nastavit váha, která se dá odečíst. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6 – 99 let.

Pomocí přístroje zjistíte aktuální hodnotu nejen tělesného tuku, ale i svalové hmoty. Na základě současného stavu Vám přístroj spočítá ideální hodnoty tělesného tuku, svalové hmoty, jakož i cílovou váhu.  Cílová váha se počítá na základě svalové hmoty a tukové hmoty vyšetřované osoby. Jestliže váha vyšetřované osoby je nad její ideální váhou, zatímco její svalová hmota je nad ideální váhou, potom je cílová váha vyšší než ideální váha. Cílová váha je zaměřena na spíše na zdravotní stav, než na dokonalost či krásu osoby.

Analýza složení těla na přístroji InBody nám dává cenné informace, na základě kterých lze doporučit vhodnou pohybovou aktivitu individuálně na danou osobu. Dle výsledků o rozložení a množství svalové či tukové tkáně zjistíme, zda bude vhodnější silový trénink pro budování svalové hmoty, cviky pro zpevnění postavy, vyrovnávání dysbalancí, či aerobní aktivity vedoucí k redukci tuku.

Přehledná diagnostika InBody 770:

  • Složení těla – hmotnost, svalová hmota, tuková hmota, celková voda, voda vnitrobuněčná, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky
  • Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku)
  • Analýza obezity – BMI, procento tuku
  • Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha)
  • Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha)
  • Segmentální analýza vody (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha)
  • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
  • Oblast vnitřního tuku
  • Kontrola hmotnosti – doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů
  • Bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index,

Výsledky a svůj jídelníček můžete konzultovat s nutričním terapeutem.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra přispívá na tuto diagnostiku.