Krásy Německých a Rakouských měst

Německo – nákupy a poznání

Bayreuth

Celodenní poznávací výlet do města Richarda Wagnera. Poznejte s námi město, kde se psaly hudební dějiny. Při procházce městem si budete moci prohlédnout markraběcí operu, jedno z nejkrásnějších barokních divadel Evropy, starý a nový zámek či městskou radnici. Projdeme se zámeckým parkem a procházku ukončíme u vily Wahnfried u hrobu Richarda Wagnera.

červenec_bayreuth_IMG_2404u

Drážďany

jednodenní zájezd. Pojeďte s námi do města, které bývá přezdíváno „Florencie na Labi.“ Saská metropole byla sídlem saských vévodů, kurfiřtů a později králů. V 18. století se Drážďany proměnily v metropoli diktující směr evropské politiky. Za 2. světové války se město stalo synonymem pro apokalyptické ničení. Spolu s námi budete moci obdivovat umění barokních architektů a stavitelů, ale i architekturu soudobou. Můžete navštívit světoznámou drážďanskou obrazárnu a jiné muzeální sbírky, které se skrývají v nově postavených prostorách Zwingeru či drážďanského zámku. Budete moci obdivovat „Sixtinskou madonu“, známý obraz od Raffaela, stejně jako další mistry italské renesance Giorgione, Tiziana, mistry holandského a vlámského umění 17. století – Rembrandta, Rubense, Van Dycka či staroněmecké mistry Dürera a Cranacha.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Norimberk

Celodenní výlet do bavorského města s bohatou historií a úzkým vztahem k českému králi Karlu IV. а k malíři Albrechtu Dürerovi. Pojeďte s námi prožít neopakovatelnou atmosféru Norimberka. Během prohlídky města se seznámíte s největšími památkami, prohlédnete si cenné historické jádro a jedinečný orloj, připomínající akt prohlášení Zlaté buly r. 1356. Někteří z vás možná uvítají možnost projít si zdejší obchody.

Další možné kombinace výletu: Norimberk + Bamberk, Norimberk + Rothenburg

Regensburg / Řezno

Celodenní výlet do historického bavorského města Regensburg. Společně si prohlédneme zdejší kamenný most přes Dunaj, který byl kdysi počítán mezi středověké divy světa, gotický dóm sv. Petra, patricijské domy, kostely, rodinné sídlo rodu Thurn-Taxis, radnici, pozůstatky římského tábora Castra Regina a další památky tohoto jedinečného města. Nabízíme vám zároveň možnost výhodných nákupů v Donaueinkaufszentrum.

Bamberk

Prohlédněte si s námi perlu Bavorska, historické město zařazené na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívíte zdejší dóm, prohlédnete si budovu rezidence, radnice a další významné památky města.

Další možné kombinace výletu: Norimberk + Bamberk

Mnichov

Mnichov – hlavní město Bavorska, město umění a kultury. Mnichov nejen dýchá a žije současným tempem dějin, ale na každém kroku může návštěvník obdivovat bohatství jeho minulosti, tradici a pohostinnost. Během exkurze se seznámíte s historií města, které po více jak osm století ovlivňoval panující rod Wittelsbachů. Jeho představitelé určovali politický, kulturní, společenský, ekonomický vývoj Bavorska do konce 1. světové války a silně se zapsali do stavitelských dějin Mnichova. Budete moci shlédnout jedinečný Chrám Matky Boží (Frauenkirche), Novou radnici, bývalou rezidenci Wittelsbachů, Mariánské náměstí, zámek Nymfenburg a jiné pamětihodnosti tohoto pozoruhodného města. Máte možnost také nákupů.

Basilika ve Waldsassenu

Polodenní nákupně-poznávací zájezd do klášterního městečka Waldsassen, cca 7 km od česko-německých hranic. Pojeďte si prohlédnout mistrovskou práci bratří Dientzenhoferů, stavitelů vrcholného baroka.

Marktredwitz

Polodenní zájezd do bavorského příhraničního městečka Marktredwitz. Seznámíme vás s historií města, která sahá do poloviny 12. století. Prohlédnete si místní renesanční radnici, rokokový kostel sv. Terezie, jehož stavbu podpořila císařovna Marie Terezie i Novou radnici, kde roku 1822 pobýval J. W. Goethe. Budete mít také možnost nákupů v místních obchůdcích a nákupních centrech.

Weiden

Bavorské město Weiden bylo průsečíkem významných obchodních cest. Tzv. „Zlatá stezka“, která Weiden protínala, přinášela městu značné výnosy z výběru mýta a daní. Z výtěžku se financovala výstavba architektonicky velmi zajímavého historického jádra s jedinečnou renesanční radnicí a s řadou měšťanských domů. Weiden vás také nezklame, pokud míříte za nákupy – je zde velký výběr nákupních center a obchodů, kde nakoupíte pro sebe i pro své blízké.

Annaberg – Buchholz

Polodenní zájezd do Saska. Navštivte s námi nejvýznamnější centrum Krušných hor, město Annaberg-Buchholz („Saský Jáchymov“). Nabízíme procházku historickým centrem s výkladem. Společně navštívíme pozdně gotický kostel sv. Anny, prohlédneme si radnici a náměstí z 16. stol., individuálně můžete navštívit Krušnohorské muzeum.

Coburg

Jednodenní výlet do města ležícího na hranici mezi Bavorskem a Duryňskem, sídelního města coburgských vévodů. Poznejte s námi jedinečnou architekturu z období baroka a renesance, sídelní zámek i městské opevnění z 15. století. Město navštívilo mnoho významných osobností, jako je Martin Luther, Johann Strauß ml. atd. S dlouholetou tradicí výroby hraček se můžete seznámit ve zdejší muzejní expozici.

Hof

První zmínky o městu Hof pocházejí ze začátku 13. století. Moderní město s 50 tis. obyvateli sehrálo díky své příhraniční poloze velkou roli již po druhé světové válce. Byl zde zřízen uprchlický tábor, jehož branami prošlo kolem 600 tisíc uprchlíků. Podruhé město zaplavili uprchlíci z tehdejší NDR v roce 1989 (cca 330 tisíc). V současnosti do města míří lidé kvůli nákupům.

Chemitz

Třetí největší město v německé spolkové zemi Sasko nabízí řadu zajímavých historických památek, návštěvník města však může obdivovat i moderní stavby a využít možnosti výhodných nákupů.

Asi největší dominantu Chemnitzu představuje 7, 10 m vysoká hlava Karla Marxe z bronzu od Lewa Kerbela. Lidově se jí říká „Nischel“ a pochází z roku 1971.

Mnichov a zámky Ludvíka II. Bavorského

Neuschwanstein, Hohenschwangau

dvoudenní zájezd

Mnichov, hlavní město Bavorska, je spojeno s mnoha přívlastky – jako pulsující srdce bavorské ekonomiky, či město piva. Každým rokem přivítá tato metropole tisíce návštěvníků z celého světa. Mnichov nejen dýchá a žije současným tempem dějin, ale návštěvník může na každém kroku obdivovat i jeho minulost, tradici a pohostinnost. Během exkurze se seznámíte s historií města, které po více jak osm století ovlivňoval panující rod Wittelsbachů. Jeho představitelé určovali politický, kulturní, společenský, ekonomický vývoj Bavorska do konce 1. světové války a významně se zapsali i do stavitelských dějin Mnichova.

V Bavorsku jsou mnohá místa nerozlučně spjata s osobností krále Ludvíka II. Jako vladař nic mimořádného nevykonal, zato vtiskl svého tvořivého ducha do řady staveb, které ho proslavily po celé Evropě. Jeho velkým vzorem byl francouzský král Ludvík XIV. Obdivoval ho a zasvětil mu i bavorskou kopii zámku Versailles, zámek Herrenchiemsee. Z hudebníků se skláněl před géniem Richardem Wagnerem. Na motivy Wagnerovských děl vznikl zámek Neuschwanstein, nazývaný perlou Bavorska.

Naše doprava