Catering

Rodinné a firemní akce

Bohemia-lázně a.s. nabízejí své cateringové služby při zajištění rodinných či firemních akcí.

Na základě předběžné objednávky:

  • zajistíme domluvené občerstvení za předem dohodnutou cenu (doručení v chladícím vozu na místo konání)
  • zajistíme servis jídel a nápojů (dle objednávky jednorázový nebo porcelánový servis)
  • zajistíme obsluhující personál potřebný pro organizaci sjednaných služeb

Objednávce většinou předchází osobní setkání objednavatele a poskytovatele služeb v samotném místě konání akce, případně také osoby odpovědné např. za pronájem či zapůjčení prostor, aby bylo možné stanovit přesné požadavky na jednotlivé služby.

Bohemia – lázně a.s. nabízejí také možnost cateringu při pořádání malých (cca. 10 osob) či větších akcí (cca. do 200 osob) ve vlastním zařízení.  Tyto služby jsou omezené s ohledem na sezonní obsazenost hotelu a časové možnosti objednavatele.