Catering

 

Bohemia – lázně a.s. poskytují cateringové služby leteckým společnostem pro charterové a linkové lety z Karlových Varů.

Na základě předchozí objednávky zajistíme:

 • odvoz použitého vybavení z letiště Karlovy Vary
 • mytí použitého nádobí
 • likvidaci vedlejších živočišných produktů I. kategorie (použité jednorázové nádobí, zbytky jídel) v souladu se směrnicemi EU
 • přípravu cateringu (studená nebo teplá jídla, nápoje) dle požadavků klienta do jednorázových nádob nebo do originálních nádob leteckého dopravce
 • dopravu cateringu na letiště v Karlových Varech v dohodnutém čase dle objednávky

Veškerá příprava jídel probíhá ve „vyhrazeném bezpečnostním prostoru“ objektu Bohemia – lázně a.s., mimo budovu letiště Karlovy Vary. Přeprava jídel na letiště probíhá za pomocí chladícího vozu.

Z důvodu vzdálenosti provozovny cca 10 km od samotného letiště v Karlových Varech je nutné při objednávce cateringových služeb brát zřetel na časovou prodlevu kvůli přepravě např. vozíků s použitým vybavením, jejich čištění, mytí a dezinfekci, a na nové plnění stávajících kontejnerů.

Pro přípravu studených a teplých jídel se používá jednorázové nádobí. Se smluvními partnery (leteckými společnostmi) lze dohodnout skladování, mytí a používání standardního typu vybavení.

Kromě běžně připravovaných jídel (nasmlouvaných) pro Economy Class a Bussines Class s danou leteckou společností nabízíme přípravu dietních jídel:

 • DBML diabetické pokrmy
 • DYML  mléčné jídlo
 • GFML  bezlepková dieta
 • HFML  jídlo s větším obsahem vlákniny
 • LSML   neslaná dieta
 • LFML   bezcholesterolová dieta, nízkotučné pokrmy
 • LCML   nekalorická strava
 • BLML   šetřící dieta
 • NLML  dieta neobsahující laktózu
 • SFML   jídlo z darů moře
 • VLML   vegetariánská mléčná vaječná strava
 • VGML  vegetariánská bez mléčných výrobků
 • BBML  dětské jídlo do 2 let věku
 • CHML  dětské jídlo od 2 let věku

Společnost Bohemia – lázně disponuje:

schváleným „bezpečnostním programem pro poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti Karlovy Vary“ dle ustanovení par. 85a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

dokladem o schválení a registraci „Místo pro přechodnou manipulaci – kuchyňské odpady“, vydaným podle par. 39a, odst. (2) zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle kapitoly III a IV Nařízení EP a Rady ES č. 1774/2002

Rodinné a firemní akce

Bohemia-lázně a.s. nabízejí své cateringové služby při zajištění rodinných či firemních akcí.

Na základě předběžné objednávky:

 • zajistíme domluvené občerstvení za předem dohodnutou cenu (doručení v chladícím vozu na místo konání)
 • zajistíme servis jídel a nápojů (dle objednávky jednorázový nebo porcelánový servis)
 • zajistíme obsluhující personál potřebný pro organizaci sjednaných služeb

Objednávce většinou předchází osobní setkání objednavatele a poskytovatele služeb v samotném místě konání akce, případně také osoby odpovědné např. za pronájem či zapůjčení prostor, aby bylo možné stanovit přesné požadavky na jednotlivé služby.

Bohemia – lázně a.s. nabízejí také možnost cateringu při pořádání malých (cca. 10 osob) či větších akcí (cca. do 200 osob) ve vlastním zařízení.  Tyto služby jsou omezené s ohledem na sezonní obsazenost hotelu a časové možnosti objednavatele.